1:a -  Välkommen till Kajgård

 

Skorstenar

NVI 2000

NVI 2000 gör det smidigare än någonsin att bygga bra skorsten
Tack vare det nya typgodkännandet för NVI 2000 får du helt nya förutsättningar för en lyckad skorstenslösning. Förr måste skorstenen dras lodrätt uppåt från eldstaden och schakt krävdes för passage genom eventuell övervåning och vind.

Inget schakt

NVI 2000 modulerna är så väl konstruerade att efter det nya typgodkännandet krävs inget schakt. Ett säkerhetsavstånd på minimala 50mm till närmaste brännbara material är tillräckligt.

Böjd skorsten

Med NVI 2000 modulerna kan du böja skorstenen 15°, 30°, 45° (standard), 60° eller 90°. Du kan t ex dra skorstenen under ett lutande tak om du vill att skorstenen skall mynna ut närmare nocken.
Dessa nya möjligheter utgör ett bevis på NVI skorstenens höga kvalitet, på dess flexibilitet och på att NVI leder utvecklingen när det gäller skorstenar.

10 års garanti

Med den erfarenhet vi har av NVIs modulskorstenar lämnar vi lugnt 10 års garanti. Systemet är utvecklat för nordiska förutsättningar samt både P-märkt (blivande Europastandard) och typgodkänt i hela Norden.

Nyhet

Fråga oss om Jötuls stålskorstenar!

Besök våra leverantörer

                                                           

 
|
 Uppdaterad: 2019-12-20 |
|